ร่วมจัดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดตาก ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ

0
38
วันที่​ 3​ พ.ย.​ 2562​ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานเปิดงาน“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดตาก ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ประชากรไทยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง​ ประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย หรือร้อยละ 2 โดยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง อันดับสามในเพศชาย​ รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอัตราความพิการสูง โดยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 พิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง และในจังหวัดตาก พบการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 113 รายในปี 2558
เป็น 150 ราย ในปี 2561 ดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่สำคัญและจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หากประชาชนไม่มีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี​ ทั้งนี้​ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรครวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ การควบคุมระดับความดันโลหิต การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ปกติ​ เพียงเท่านี้ก็จะไม่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น