ชมความสวยงามของทุ่งบัวแดง กว่า 100 ไร่ บริเวณกว๊านพะเยา

0
2799

ดอกบัวหลวงแดง ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงนี้ มากกว่า 100 ไร่ ถือเป็นสีสันของความสวยงามบริเวณหาดอิงกว๊าน กว๊านพะเยา บ้านทุ่งสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา หลังชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์สวนบัวแดงแห่งนี้ ไว้มานานนับหลาย 10 ปี แต่ในปีนี้สวนบัวแดงดังกล่าวได้ออกดอกบานสพรั่ง กว่า 100 ไร่ อีกครั้ง หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดอกบัวแดงดังกล่าวไม่ได้ออกดอกในบริเวณนี้ เนื่องจากประสบกับสภาวะภัยแล้ง แต่ในปีนี้ได้เริ่มออกดอกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสร้างความสวยงามให้กับกว๊านพะเยาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก
โดยนายสมบูรณ์ บัวเทศ ประธานกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๋อม  ระบุว่า สวนบัวแดงแห่งนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลาย 10 ปี ซึ่งในแต่ละปี ได้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ กว่า 1 พันไร่ แต่ในปี 2559 กว๊านพะเยา ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้บริเวณที่ดอกบัวแดงออกดอก ในบริเวณนี้เป็นตะกอนดิน ทำให้ดอกบัวแดงไม่สามารถออกดอกได้ แต่มาในปีนี้หลังจากที่ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น ดอกบัวแดงก็เริ่มออกมาเบ่งบานในช่วงนี้อีกรอบ และเป็นพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ และก็กำลังจะเริ่มเกิดขึ้นอีกในหลายจุดบริเวณนี้ ซึ่งทางชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันที่จะอนุรักษ์ไว้และจะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ของ ต.บ้านต๋อม
เนื่องจากบริเวณแห่งนี้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ หาดอิงกว๊าน ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแล้ว ทุ่งบัวแดงแห่งนี้ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน และของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง และสามารถที่จะท่องเที่ยวชมทุ่งบัวแดง ชายหาดอิงกว๊าน ได้ทุกวัน ซึ่งทางชุมชนก็มีเรือไว้บริการให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมทุ่งดอกบัวแดงแห่งนี้ได้ทุกวัน โดยทุ่งดอกบัวแดงแห่งนี้ จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการจะท่องเที่ยว ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ที่บริเวณทุ่งดอกบัวแดง หาดอิงกว๊านโดยติดต่อได้ที่ นายสมบูรณ์ บัวเทศน์ ประธานกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน บ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0460749

ร่วมแสดงความคิดเห็น