ผบช.ภ.5 เดินหน้าโครงการ ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

0
298
ผบช.ภ.5 เป็นผู้นำหน่วยต้นแบบการดำเนินการตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยใช้พื้นที่สวนและพื้นที่นาในบ้านพักส่วนตัว ปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว โดยนำผลผลิตที่ได้ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว นำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ดำเนินการตามโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านส่วนพักส่วนตัว ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว อาทิเช่น ผักบุ้ง ผักกาดแม้ว ถั่วฝักยาว ถั่วฟู มะเขือเปราะ กระหล่ำปลี กระหล่ำดอก ผักปัง ผักเชียงดา ตะไคร้ ข่า กล้วย เสาวรส ผักคะน้า โหระพา ใบแมงรัก กระเจี๊ยบ มะละกอ เป็นต้น
โดยนำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว นำไปประกอบอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อรับประทานเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น