ชมรมกระดานดำ ม.พะเยา สร้างฝันให้กับน้องๆ พื้นที่ห่างไกลใน จ.ลำปาง

0
73
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา รวมใจกันจัดทำโครงการที่ดี ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม รวมกันจัดตั้งโครงการกระดานดำจิตอาสา เพื่อสานฝันให้น้องๆ นักเรียนที่ห่างไกลทางชนบท รวมกันมาทำจิตอาสา มาช่วยกันสร้างอาคารเอนกประสงค์ และร่วมจัดทำกิจกรรมเป็นครูอาสา ให้กับโรงเรียนบ้านขาม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในโครงการได้รับการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และทุนทรัพย์จาก สมาชิกของชมรมกระดานดำจิตอาสา ในการจัดโครงการนี้ฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีชื่อว่า สานฝันศรัทธา รวมใจอาสาพัฒนาบ้านขาม
โดยมี น.ส.ภูริขญา พลอาราช ประธานชมรมฯ และมี น.ส.ทิตยวัน ทั่งทอง เป็นผู้ประสานงาน ในโครงการดังกล่าวฯ สำหรับชุมชมบ้านขาม อยู่ในพื้นที่ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีระบบพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีระบบระบบนิเวศที่สมดุลย์ทางธรรมชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ มีน้ำตกที่สวยงาม และมีบ่อน้ำร้อน ใกล้บริเวณน้ำตกแม่ปาย และมีสิ่งอัศจรรย์ที่น่าทึ่งเหลือเชื่อ มีผึ้งร้อยกว่ารังมาอาศัยต้นไทรใกล้บริเวณน้ำตกแม่ปาย และชุมชนชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อรักษาธรรมชาติในท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านขาม เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มี ผอ.ทัศนีย์ กองสิน เป็นผู้อำนวยการ ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 90 กิโลเมตร และมีภูเขาอยู่ล้อมหมู่บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น