พิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

0
123
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง รสพร ขลิบเงิน ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยมี นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ยิมเนเซียม ๒ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
ทั้งนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกรมการปกครอง และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับยุวชนชายและหญิง ที่อายุไม่เกิน ๒๐ ปี สู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย โดยมีทีมชายและทีมหญิงร่วมแข่งขันจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา และตาก รวมทั้งสิ้น ๑๔ ทีม
โดยผลการแข่งขันทีมหญิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน และทีมชายชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนบ้านแม่พะยวบ จังหวัดตาก นอกจากนั้น ได้ทำการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิง ให้แก่ เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาบุ่ง และเด็กชายธีรพล ม่อนใหญ่ พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชาย ได้แก่ นายวันชัย ธิโย และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง ได้แก่ นายวทัญญู แสนประสิทธิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น