ศูนย์บริการวีซ่าจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ จะเปิดทำการในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

0
299

ประกาศ

ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่

จะเปิดทำการในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

       ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า และผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอหนังสือรับรองเอกสารจากสถานกงสุลจีน จะต้องไปยื่นเอกสารที่ “ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่” ทางสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จะไม่รับคำร้องขอยื่นเอกสารตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะยังคงได้รับการอนุมัติและออก โดยสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ และทางสถานกงสุลจีน มีอำนาจให้ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายื่นเพิ่มเติม หรือขอให้เข้ามาทำการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลจีน
       สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางฑูต หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นขอวีซ่าทางการฑูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการ ให้มายื่นคำร้องยังสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่โดยตรง ในขณะเดียวกัน ทางสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ จะยังคงให้บริการ สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเอกสาร หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางชั่วคราวของชาวจีน
ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่ที่ : โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 052-080577
E-MAIL : [email protected]
Website : www.visaforchina.org
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
เวลายื่นคำร้อง และชำระค่าธรรมเนียม : 09:00 – 15:00 น.
(คำร้องประเภทด่วน กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11:30 น. และรับเอกสารคืนในวันทำการถัดไป หลังเวลา 15:00 น.)
เวลารับเอกสาร : 09:00 – 16:00 น
ค่าธรรมเนียม : ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมเอกสารเร่งด่วน ให้กับสถานกงสุลจีนเชียงใหม่ นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีการคิดค่าบริการวีซ่าอีกด้วย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.visaforchina.org
เพิ่มเติม https://bit.ly/2rxc43o

ร่วมแสดงความคิดเห็น