ภูลังกาพะเยา…นักท่องเที่ยวต้อนรับแสงแรก ทะเลหมอกบนความสูง 1,720 เมตรกันอย่างคับคั่ง

0
375
มาสัมผัสแสงแรก ทะเลหมอก สายลมหนาวของจังหวัดพะเยาที่ ดอยภูลังกา หรือ วนอุทยานภูลังกา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา บนความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวน และป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่ เป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ
การเดินทางขึ้น ดอยภูลังกา นั้นต้องใช้รถ 4WD โดยใช้บริการรถนำเที่ยวของชาวบ้านชำนาญเส้นทางในชุมชนพาขึ้นไป โดยจะมีค่าบริการคันละ 1,600 บาท ขึ้นไปได้จำนวน 10 คน เส้นทางขึ้นบอกเลยว่าทางโหดโคตร ๆ ขอแนะนำว่าให้ใช้บริการรถชาวบ้านพาขึ้น จากบริเวณจุดจอดรถ เราต้องเดินเท้าต่อไปอีก โดยมีจุดไฮไลด์ให้ชม 3 จุด 1) ยอดดอยภูนม เดินต่อ 200 เมตร 2)ยอดดอยภูลังกา เดินต่อ 800 เมตร 3)ลานหินล้านปี เดินต่อ 800 เมตร บนภูลังกามีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปเยอะมาก ช่วงเวลาเหมาะสมช่วงเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก และช่วงเย็น แล้วแต่ความสะดวกของนักเที่ยว แล้วช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนำขยะขึ้นไปแล้วนำกลับลงมากันด้วยครับ
การเดินทาง/ 3 เส้นทาง
1.เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงรายตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร จากอำเภอเทิงถึงอำเภอเชียงคำ 26 กิโลเมตร ไปบ้านทุ่งหล่มใหม่ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือถึงบ้านแฮะ 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีก 5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือถึงวนฯ 12 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 127 กิโลเมตร
2.เดินทางจากจังหวัดพะเยาผ่านอำเภอปงถึงแยกทางเข้าอำเภอเชียงคำตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092 ระยะทาง 104 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่ออีก 3 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือถึงวนฯ 12 กิโลเมตร รวมระยะทาง 119 กิโลเมตร
3.เดินทางจากอำเภอเมืองน่านถึงอำเภอท่าวังผาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1080 ระยะทาง 43 กิโลเมตร เดินทางไปทางเหนือแล้วเลี้ยวขวาไปอำเภอสองแถวตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ระยะทาง 33 กิโลเมตร จากอำเภอสองแถวถึงอำเภอเชียงคำแล้วเดินทางต่อไปถึงวนฯ 71 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 147 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางของเราในครั้งนี้เลือกเส้นทางที่ 2 เพราะมีระยะทางจากแพร่ไปใกล้สุด สำหรับทางที่ขับขึ้นไปก็ไม่ชันมาก รถ Eco car เครื่องยนต์ 1.2 ขึ้นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น