งานเลี้ยงขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

0
21
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานลีลาวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานของธนาคารด้วยดีเสมอมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น