วัดสระบ่อแก้ว เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้า 10-11 ธันวาคม 2562 นี้

0
129
พระอธิการเค มุทิตมโน เจ้าอาวาสวัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจริญพรผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า วัดสระบ่อแก้วร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนวัดสระบ่อแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในงานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้า ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีโบราณของล้านนาให้คงอยู่สืบไป
ประเพณีทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือประเพณีตักบาตรหลังเที่ยงคืน เป็นประเพณีที่นิยมเฉพาะในภาคเหนือเท่านั้น โดยมีความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตจะมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอรุณ ชาวบ้านมักจะตื่นแต่ดึก เพื่อจัดเตรียมอาหารไว้สำหรับมาใส่บาตรพระอุปคุต ซึ่งจะทำให้มีชีวิตที่รุ่งเรือง ด้วยโชคลาภ มั่งมีศรีสุขและแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุภัยทั้งปวง โดยประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือประเพณีตักบาตรหลังเที่ยงคืนนั้น พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาตตอนหลังเที่ยงคืนของวันพุธขึ้น 15 ค่ำ โดยวันที่ 10 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วยเวลา 09.00 น. ทำพิธีบวงสรวงพระอุปคุตเวลา 18.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตประดิษฐานด้านหน้าพระอุปคุตองค์ใหญ่ เวลา 21.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตลงบุษบก เพื่อให้สาธุชนสรงน้ำ เวลา 22.30 น. เริ่มการแสดงและพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 23.30 น. สัมโมทนียกถา อานิสงส์การตักบาตรพระอุปคุต พระสงฆ์ให้พร และเวลา 24.00 น. หรือเที่ยงคืน เริ่มพิธีตักบาตรพระอุปคุต ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม เนื่องในงานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้าวัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในค่ำคืนของวันที่ 10 ธันวาคมยาวไปถึงเช้าวันใหม่ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น