พิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร พระครูปริยัติวรากร เจ้าอาวาสวัดต้นไคร้

0
86
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีคไยลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมพิธีต้อนรับและแสดงมุฑิตาจิต สมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระมหาสิมรัตน์ สิริธมโม,ผศ.ดร.(นธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.ม.,Ph.d.) ในราชทินนามที่”พระครูปริยัติวรากร” พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอก ณ วัดต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น