ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12 ตอน “เวลา” (Time and tide wait for no man)

0
306
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล มช. ขอเชิญ นร. ม.ปลายที่สนใจ ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12 ตอน “เวลา” (Time and tide wait for no man)
ปัจจุบันการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยนั้น นับเป็นปัญหาระดับชาติทั้งในเรื่องปริมาณกำลังคน และทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการ ด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลาย สาเหตุหลักมาจากความต้องการบริการสุขภาพ ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งข้อจำกัดในการเพิ่มการผลิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะหนึ่งที่มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลานาน แต่นักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก ยังไม่ทราบข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับ การเข้าศึกษาต่อในคณะฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องทราบในระหว่างศึกษาในคณะฯ
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) ขึ้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต
โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ตอน เวลา ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมฐานทดสอบความรู้ความสามารถ แนะนำการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากวิชาการที่มีประโยชน์แล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่แต่ละชั้นปี ผ่านกิจกรรมกีฬานันทนาการต่าง ๆ ที่สำคัญได้เข้าศึกษาดูงานยังแหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อีกด้วย
น.ส.กนกวรรณ จันทรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ค่ายพยาบาลในฝันได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้ามาร่วมการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ปีนี้ภายใต้แนวคิด “เวลา” มีอะไรที่อยากทำ ให้รีบทำ เพราะรู้ตัวอีกที เวลาของเราอาจจะเหลือไม่มากแล้ว” คนเราทุกคนมีเวลาเท่ากัน คือ 24 ชม. แต่เราใช้ต่างกัน บางคนบ่นว่าไม่มีเวลา แต่แท้จริงแล้ว คือบริหารเวลาไม่เป็น ทำให้เสียโอกาสที่ดีของชีวิตไป เพราะอย่าลืมว่า วัน เวลา ผ่านแล้วผ่านไป ไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีก จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมใช้เวลาแห่งความสุข ความประทับใจ และเป็นเวลาที่จะได้สัมผัสกับความฝันที่มีมานานให้เป็นความจริง นั่นคือ การเข้าสู่หนทางในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ค่ายพยาบาลในฝันเป็นประสบการณ์อีกมุมหนึ่งของชีวิต ที่จะได้เห็นภาพรวมของชีวิตการเป็นพยาบาล ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนถึงก้าวสู่เวทีวิชาชีพอย่างเป็นทางการ รู้ลึก..รู้จริง..รู้ทุกสิ่งอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพยาบาลในฝัน
– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– ไม่มีปัญหาในการเดินทาง นักเรียนที่อยู่นอกเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ ต่างจังหวัด
ต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องการเดินทาง
– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/borntobenursecamp หรือ ต้องการสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 098-0177110 (พี่ปลื้ม) , 093-2931517 (พี่มายด์) , 053-935029 (รับจำนวนจำกัด) อย่าลืมมาร่วมใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกัน…ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น