เชียงใหม่จัด Chiangmai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง”

0
274
จังหวัดเชียงใหม่ เปิด Chiangmai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง” มุ่งส่งเสริมคุณค่าของชุมชนหัตถกรรม นำไปสู่การต่อยอดแนวความคิดในการผลิตงานได้อย่างลงตัว
เย็นวันนี้ (9 ธ.ค.62) ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Chiangmai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง” การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณค่าของชุมชนหัตถกรรม สร้างคุณค่า และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง รวมทั้ง รักษา อนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญา สามารถต่อยอดงานหัตถกรรมกับสังคมปัจจุบัน ที่ยังคงเสน่ห์ อัตลักษณ์ที่เป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดแนวความคิดในการที่เมืองเชียงใหม่ได้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน กิจกรรม Chiangmai Crafts Fair 2019 จัดขึ้นวันที่ 7-15 ธันวาคมนี้ ภายในงานมีการแสดง “ภูษาอาภรณ์นครสร้างสรรค์: เวียงพิงค์เชียงใหม่ นันทบุรี ศรีสัชนาลัย” การแสดงแบบเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองจาก 3 เมืองได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองสุโขทัย และเมืองน่าน กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มครูภูมิปัญญาจากจังหวัดสุโขทัย ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมเสวนา และการแสดงที่ผสมผสานระหว่างงานหัตถกรรมกับอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น