อย่าพลาด! เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63

0
470
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงมหรสพ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด สลากกาชาด โดยการจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย
ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น