พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
321
11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูลในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฏร์และสร้างสิริสวัสดิ์พัฒนไพบูลย์แก่ประเทศชาติจึงดำเนิน”โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ในวันนี้ทั้งส่วนเจ้าหน้าที่ราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาพร้อมประชาชนจำนวน1,000 คน ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่หอประชุมเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสมพระเกียรติ และเป็นที่ปลาบปลื้มยินดี ของประชาชนและข้าราชการที่ได้เข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น