เศร้าสลด! พระกตัญญูสุดแสนอาลัย “แม่อุ้ย” ที่เคยชุบเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบเบาะเสียชีวิต

0
2005
จากโพสต์ของผู้ใช้ชื่อว่า ศิษย์เอกครูบาข่าย ญาณเมธี ภิกษุ ลงโซเชียล มีข้อความว่า สิ้นแล้วเน้อ
แม่แปง กาสุยะ บุญกินบุญตาน ตี้แม่ได้สร้างและที่ลูกหลานได้สร้าง ส่งยู้หื้ออีแม่ไปสูสุขติตี่ดีตี่งาม
เน้อแม่เน้อ(แม่หลวง)(ยาย) และอีกโพสต์มีข้อความ 2 มือที่เคยอุ้มชู ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว
ซึ่งในโพสต์มีภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งเฝ้าหญิงวัยชราที่กำลังป่วยหนัก และภาพถัดมาพระภิกษุ
รูปดังกล่าวได้อุ้มร่างหญิงวัยชราออกมาจากห้องนอน เมื่อชาวโซเชียลเห็นภาพดังกล่าวต่างเศร้า
สลดถึงความกตัญญูของพระภิกษุรูปนี้
ต่อมาผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ทราบชื่อ พระธิติ ญานเมธี รองเจ้า
อาวาสวัดหมูเปิง ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน และได้เจริญพรว่าหญิงวัยชราที่เสียชีวิต คือแม่แปง กา
สุยะ อายุ 83 ปีมีศักดิ์ยาย หรือชาวล้านนาเรียกกันว่า”แม่หลวง” หรือ “แม่อุ้ย” ซึ่งเป็นแม่ของ
อาตมา โดยแม่อุ้ยแปง มีลูกทั้งหมด 9 คน เสียชีวิต 4 คนปัจจุบัน มีชีวิตอยู่ 5 คน เป็นชาย 3 คน
หญิง 2 คน แม่ของอาตมา เป็นลูกคนสุดท้องของแม่อุ้ยแปง ลูกเต้าทั้งหมดปลูกบ้านคนละหลังในคุ้ม
หรือในพื้นที่ดินเดียวกัน ในหมู่บ้านหมูเปิง หมู่ 9 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ส่วนแม่อุ้ยแปง จะอาศัย
อยู่บ้านหลังเดิมตามลำพังไม่ยอมไปอาศัยอยู่ที่บ้านของลูกๆเพราะแม่อุ้ยแปงรักบ้านหลังนี้มาก ทาง
ลูกๆหลานๆจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่อุ้ยแปง
พระธิติ ญานเมธี เจริญพรอีกว่าอาตมา กับแม่อุ้ยแปงมีความผูกพันธุ์กันมาก แม่อุ้ยแปงได้เลี้ยงดู
อาตมา พร้อมกับลูกหลานคนอื่นๆตอนที่ยังเด็กแม่อุ้ยแปงจะกล่อมให้นอนหลับด้วยการให้ดูดนมแห้ง
ที่ไม่มีน้ำนมจนม่อยหลับกันไป จนกระทั่งเมื่อเวลา 12.50 น.วันที่ 13 ธ.ค.2562 แม่อุ้ยแปงได้ล้ม
ป่วยจากโรคประจำตัว อาตมาได้มานั่งเฝ้าจนแม่อุ้ยแปงหมดลมหายใจขณะที่อาตมาจับมือท่านไว้
แน่น ต่อมาอาตมาก็ได้อุ้มร่างแม่อุ้ยแปง เพื่อให้ญาติๆอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและบรรจุร่างไว้ในโลง
ศพเพื่อประกอบพิธีตามประเพณี และมีกำหนดการเคลื่อนศพสู่สุสานบ้านหมูเปิง หมู่ 9 ในเวลา
13.00 น.วันที่ 16 ธ.ค.2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น