เร่งพลิกโฉม ตลาดสดสะอาด น่าซื้อทั่วเชียงใหม่

0
442
ชมรมตลาดสดน่าซื้อเชียงใหม่ กล่าวว่าปัจจุบันแม้จะมีห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ผู้คนส่วนหนึ่งก็ยังนิยมไปซื้อหาสินค้าตามความต้องการ ในตลาดสด กาดนัดที่ใกล้ชุมชนอยู่อาศัย เพราะตลาดสด เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า ที่บางประเภท หาซื้อไม่ได้ในสถานที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็น ผักพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่นที่มีขายเฉพาะกลุ่ม ตลาดสด จึงยังครองใจชาวบ้านตามถิ่นฐานต่าง ๆ อย่างยาวนาน บางตลาดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำอำเภอ จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น จ.เชียงใหม่ ถ้าต้องการซื้อหาของฝาก ประเภทอาหาร ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ต้องไปที่กาดหลวง ถ้าหากต้องการรับประทาน ชิมผลไม้หลากชนิด ให้เลือก ต้องแวะเวียนไปตลาดเมืองใหม่ ด้านข้างสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมไปเดินเลือกซื้อผลไม้ไม่ขาดสาย
จึงได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือสมาชิก เจ้าของตลาดและแหล่งค้าขาย ในความรับผิดชอบของ อปท. ดำเนินการแก้ปัญหาความสะอาด ขยะ น้ำเน่าเสียจากแผงค้า ที่ไหลทิ้งตามท่อระบายน้ำ เพราะมีเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน นักท่องเที่ยวมาโดยตลอด ในหลาย ๆ แห่งผู้บริหารท้องถิ่น นครเชียงใหม่ ยอมรับว่าตลาด อยู่ในทำเลที่ผู้คนนิยมไปจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันมาก ก็อาจมีปัญหาด้านระบบความสะอาด ทั้งขยะ น้ำทิ้งจากแผงค้าเนื้อ ค้าอาหารสด ส่งกลิ่นเหม็นเน่า คาวคลุ้งในท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะกาดเมืองใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่งค้าส่งอาหารสด ประเภท อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ปลา เป็นปมปัญหามานาน ช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วย ๆ กันแก้ไข
ท้องถิ่นได้ติดตามตรวจสอบ ท่อลำรางระบายน้ำในเขตรับผิดชอบ หากจะช่วยๆกันแก้ไข พัฒนาตลาด ให้สอาดปลอดภัย ไร้ปัญหาที่รับรู้กันมานาน น่าจะสร้างภาพพจน์ ที่ดีต่อเมืองท่องเที่ยว และตอกย้ำว่า แผนพัฒนาตลาดสดตาม”โครงการตลาดสดน่าซื้อ” ไม่ใช่โครงการฉาบฉวยที่ผ่านๆมานั้น จ.เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือท้องถิ่น และหลายภาคส่วน สร้างมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ มีสถานที่สะดวก สะอาด บรรยากาศดี มีสาธารณูปโภคครบครัน ผู้ขายสุภาพ อาหารสะอาด สด ใหม่ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ระบุฉลากชัดเจน ควบคุมและพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย สุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล ร้านอาหารและแผงลอย ตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
มาตรฐานเขียงสะอาด ควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 พ.ศ.2536 เรื่องกำหนดวัตถุห้ามใช้ในอาหาร และประกาศกระทรวงฉบับที่ 283 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย หรือห้ามทอดซ้ำมูลค่าซื้อขายที่ตลาดสดในเขตเทศบาล 20-30 ล้านบาท/วัน หรือ 500-600 ล้านบาท/เดือน หากตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ผู้บริโภคย่อมจะได้รับประโยชน์โดยตรง เพราะตลาดสดประเภทที่ 1 ของเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ มีตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน่าซื้อระดับดี และดีมากไม่กี่แห่ง หลาย ๆ ตลาดยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องเร่งแก้ไขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น