ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

0
189
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 59 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมธำรงส่งเสริม และสืบทอดพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 1 ม.ค.2563 เวลา 07.09 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น