เลือกตำบลบ้านถิ่น 2 จุด อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นต้นแบบได้เยี่ยม

0
588
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย น.ส.ปภาดา ฟูรักษ์โรจน์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน น.ส.สุมิตรา วัฒนา ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจ.แพร่ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่จ.แพร่ โดยเลือกที่ตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ จำนวน 2 จุด
จุดแรกที่ไปตรวจเยี่ยม คือ สวนเกษตรทฤษฎี ใหม่ สวนบวกเก้าเสี้ยว ในพื้นที่ หมู่ 2 มีนายธัชพงศ์ ถิ่นศรี เป็นเจ้าของสวน และเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังสวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนหม้อกรอง ในพื้นที่ 3 ต.บ้านถิ่น มี นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น และเป็นเจ้าของสวน ได้นำอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ดูตามจุดภายในสวนที่ กำนันตำบลบ้านภิ่นได้จัดไว้
มีทั้งเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ่อเลี้ยงกบ พืชผักสวนครัว หลากหลายชนิด และกำลังดำเนินการเลี้ยงนกยูง ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้กำลังใจ กำนันภาสกร หม้อกรอง และชื่นชมที่เป็นแบบอบ่างให้กับชาวบ้าน ใช้เวลาในยามว่างทำเกษตรกรรม โดยสวนสวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนหม้อกรอง ได้มีคณะศึกษาดูงานจากหลายแห่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ก่อนหน้าไม่กี่วัน มาจากสุราษฎร์ธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น