พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมกวอน ประเทศเกาหลีไต้ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประเทศไทย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการ ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมกวอน นำโดย Mr.Hyukdae K won อธิการบดีมหาวิทยาลัยมกวอน ( Mokwon University) เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU( Memorandum Of Understanding Between Mokwon University and Yupparaj Wittayalai School ระหว่าง 2 สถาบัน ในวันที่ 14 มกราคม  2563 ที่ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของทั้ง2สถาบัน โดยนายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ Mr.Hyukdae K won อธิการบดีมหาวิทยาลัยมกวอน ( Mokwon University) เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีเพื่อสนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Mr.Hyukdae Kwon อธิการบดีมหาวิทยาลัยมกวอน กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมกวอน ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งโรงเรียน คุณครู และนักเรียนที่มีรอยยิ้มให้กับพวกเราทุกคนที่มาต้อนรับ มหาวิทยาลัยมกวอน ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของประเทศเกาหลีใต้ที่มีความสวยงามและมีความสะดวกสบาย และอยากให้นักเรียนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน เพราะมีคณะที่โดงดัง เช่น ดนตรี ศาสนศาสตร์ และศิลปะ ฯลฯ พร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนทุกคน และ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการส่งอาจารย์ ไปศึกษาดูงาน หรือนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของเรา ก็มีความยินดีและมีความประสงค์ ที่จะให้ความช่วยเหลือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมกวอนมีความยินดีพร้อมจะต้อนรับนักเรียนทุกคน และมีทุนการศึกษาดี ๆ มากมาย ที่จะเตรียมไว้ให้กับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยด้วย และในครั้งนี้มีนักเรียน คนแรกของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมกวอน พร้อมต้อนรับนักเรียนที่เก่งและมีความสามารถในรุ่นต่อๆไปของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น