จังหวัดน่าน เปิดงานเกษตรน่าน แฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่าน การจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราฯ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่าน การจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราฯ มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชการ จากมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน เอกชน สู่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา การบริการทางวิชาการ และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อสร้างกลไกการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดน่าน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทางการเกษตร การประกวด ไก่ตั้ง ไก่ต่อเมืองน่าน การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ส้มสีทอง ปลากัด ปลาสวยงาม การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง สวนถาดชื้น และการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ การประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา การแข่งขันกีฬาขี่ม้าสไตล์คาวบอย การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ภาคเหนือ การประกวดร้องเพลง “RMUTL Nan Singing Contest Season2” การประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งเสียงทองชาวสวนยาง” การประกวดเทพีผ้าน่าน การเดินแบบผ้าน่านและการแสดงพื้นเมือง การประกวดธิดาสวนยาง การเสวนา “เกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร ? จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค” ประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับเขตและระดับประเทศ การจำหน่ายสินค้ายางพารา มินิคอนเสิร์ต “คืนหนาว ผิงดาว เราชาวเกษตรน่าน” ทุกคืนพบกับ วงดนตรีโฟล์คซอง รำวงย้อนยุคคณะพลอยดอกแก้วมิวสิค และคณะสกาวมิวสิค มหกรรมสวนน้ำ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมลุ้นรับของรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น