โครงการอบรมเสวนาศาสนพิธีอำเภอสันทราย วัดต้นจันทน์

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ มอบหมายให้ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสวนาศาสนพิธีอำเภอสันทราย ประจำปี 2563 ร่วมบูรณาการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.การุณ คุณยศยิ่ง, นายสุพจน์ กองเงิน และนายสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่สันทราย พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดต้นจันทน์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น