นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร และภรรยา ประกอบพิธีทำบุญสืบชาตา และทำบุญอาคาร

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายพิฑูร นางสุนันทา วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร และภรรยา ประกอบพิธีทำบุญสืบชาตา และทำบุญอาคาร เพื่อเป็นสิริมงคลและครอบครัว โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสันทราย ดร.การุณ คุณยศยิ่ง ส.อบจ.เขตอำเภอสันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง นายสมบัติ เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเล็น พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น