งานวันครู อ.เมืองแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เมืองแพร่ จัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าการจัดงานวันครูของ จ.แพร่ในนี้ สถานที่การจัดงานก็มีการจัดงานตามต้นสังกัด ทั้งจัดในระดับขังหวัดและตามอำเภอ เพื่อความสะดวกของข้าราชการครูที่ไปร่วมงานนี้ เป็นพิเศษสำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต1) ที่มีสถานศึกษาอยู่ในเขต อ.เมืองแพร่ โดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จุดอำเภอเมืองแพร่และการประชุมสัญจรผู้บริหาร/ครูอำเภอเมืองแพร่ ใช้ชื่อในการจัดงานว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีกำหนดการงานดังนี้ เวลา 07.00 น ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาพร้อมกัน ณ จุดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.15 น พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป มาถึงบริเวณพิธี เวลา 07.20 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.50 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานวันครู และลงทะเบียนผู้รับรางวัล/เกียรติบัตร เวลา 08.20 น. ชมวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ (นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์) กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน เวลา 0888888.30 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธีจัดงาน ประธานในพิธี (นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1) ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงฆ์ นำอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ (นายเสกชูพันธ์ ภักดี ข้าราชการบำนาญ) ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวคำนำ สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ (นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่) กล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณ บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว (นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน) ครูผู้อาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน (นายหอมแต่ง อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง) อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 (นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑) พิธี “มุทิตาคารวะ สืบสานปณิธานครู”

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู (นายทวี มะทะ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่) ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัล และกล่าวให้โอวาท12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองแพร่ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวกับผู้สื่อข่าว ปีนี้เป็นปีแรกที่ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ เนื่องจาก สพป.แพร่ เขต 1 จะได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ครูห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ครูดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และได้เรียนเชิญครูอาวุโสมาร่วมงานด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น