อ.แม่จริม ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน อ.แม่จริม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่จริม/ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จริม เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จริม

จากนั้นได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จริม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยากรจาก สนง.ทส.จ.น่าน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน โรงพยาบาลแม่จริม สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม ชุดจิตอาสาดับไฟประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ที่หอประชุมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น