ผอ.ชป.เชียงใหม่ เป็นห่วงนอกเขตชลประทาน เสี่ยงต่อการขาดน้ำ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานเกิดปัญหาภัยแล้ง หรือประกาศจากทางจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกรณีของชาวสวนลำไยและมะม่วง อำเภอดอยหล่อ ยังไม่พบว่าพืชผลยืนต้นตายนับหมื่น ซึ่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ลงพื้นที่สำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่ ในเบื้องต้นยังไม่พบ แต่เนื่องจากปัญหาอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจาก 4 ตำบล ของอำเภอดอยหล่อ ประกอบด้วย ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ และตำบลสองแคว ซึ่งจากการสำรวจพบปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียง 33% ของความจุ ทำให้ผู้ใช้น้ำหวั่นจะเกิดปัญหาภัยแล้งกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เพราะมีการทำสวนลำไย และมะม่วงกว่า 2.5 หมื่นไร่ แหล่งน้ำที่มีก็เริ่มแห้งลงแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดเครื่องสูบน้ำไว้ที่ประตูระบายน้ำดอยน้อย เพื่อช่วยเหลือชาวสวนสูบน้ำ พร้อมรถบรรทุกน้ำไว้ จำนวน 2 คัน พร้อมจัดทำแผนระยะสั้นในการซ่อมแซม ท่อส่งน้ำ และอุโมงค์ที่อุดตัน ให้สามารถผันน้ำไปได้ ก่อนจะดำเนินการตามแผนเร่งรัดแก้ไข คาดปี 2564 จะเริ่มดำเนินการ ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร แต่น้ำอุปโภค-บริโภค มีการจัดสรรไว้อย่างเพียงพอ แต่เกษตรต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนให้ทุกภาคส่วน ทำงานร่วมกันบูรณาการแผน หากพื้นที่ไหนเกิดภัยแล้งให้ลงดำเนินการช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่น่าเป็นห่วงมากต่อการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น