วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายอรรถกฤต อินทะโย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือ–ภาคใต้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน-นักศึกษาจากภาคใต้ โดยรับผิดชอบติดตั้งเครื่องเสียง และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนเวทีการแสดง พร้อมผู้ควบคุมจนงานแล้วเสร็จ ณ เวทีลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น