น.ส.อารยา ยูโด๊ะเนาะ นร.รร.สันกำแพง รับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 15 ม.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ท่านเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันกำแพง ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร ในอำเภอสันกำแพงและจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุน การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวอารยา ยูโด๊ะเนาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันกำแพง ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น