ร้อนนี้ชวนเที่ยว ที่สวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม

0
503
ช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อน และก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน นักท่องเที่ยว ที่ไม่รู้จะไปท่องเที่ยวที่ไหน จะเล่นสงกรานต์ในตัวเมืองรถก็แออัด จึงขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก ตั้งอยู่ในเขต อ.แม่ริมนี่เองคือ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่มีความร่มรื่นเย็นสบายกับดอกไม้และต้นไม้นานาพันธุ์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทาง

โดยเฉพาะเส้นทางเปิดใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางตามรอยพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ชื่อว่า “เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม” เป็นหนึ่งในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในสวนพฤกษศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระราม เป็นเส้นทางที่มีระยะทางกว่า 400 เมตร มีลักษณะเป็นป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบผสมผสานกัน พรรณไม้ที่พบระหว่างเส้นทาง จึงมีความหลากหลาย และเรื่องเล่าผ่านป้ายสื่อความหมาย พร้อมด้วย QR Code ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลพรรณไม้ ของสวนพฤกษศาสตร์ฯตลอดเส้นทาง

นอกเหนือจากการชมและศึกษาพรรณไม้หลากหลายชนิดแล้ว ในเส้นทางอาจจะได้พบมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่น่าสนใจและทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายซากพืชในระบบนิเวศนี้ นั่นคือ “กิ้งกือกระสุน” ส่วนใหญ่พบได้ในช่วงฤดูฝน เมื่อถูกรบกวนจะขดตัวเป็นก้อนกลมคล้ายกระสุน นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดด้วยกัน อาทิ เรือนรวบรวมกล้วยไม้ไทย เส้นทาง Canopy Walks กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น และถ้าอากาศร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำตกแม่สาน้อยภายในสวนได้เลย แบบนี้ต้องไปชมด้วยตัวเอง แล้วจะรู้ว่าที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ แห่งนี้สวยงามมากจริงๆ ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น