ผาลาดรอยวัว แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อน ใกล้ธรรมชาติ

0
373
ที่บ้านนางแลใน ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้จัดทำซุ้มให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักผ่อนคลายร้อนที่ ลาน ผาลาดรอยวัว ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกนางแลใน โดยในช่วงฤดูร้อน ประชาชนในพื้นที่ได้มารวมกลุ่มกันทำซุ้ม ขายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งคลายร้อน และเล่นน้ำ ที่เย็นสยาย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงฤดูร้อน
สำหรับผาผาลาดลอยวัว ผาหมายถึงหินก้อนขนาดใหญ่ สองก้อนซึ่งมีลักษณะแปลกกว่าหินก้อนอื่นๆ คือ จะมีรอยต่างๆ อยู่บนก้อนหินเต็มไปหมด เช่น รอยเท้าวัว รอยเท้ามนุษย์ และ รอยเท้าสัตว์อื่นๆ เต็มไปหมด ชาวบ้านจึงมีความเชื่อ และถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในทุกๆ ปีของเดือน พฤษภาคม ในเดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ำ ทางหมู่และประชาชนในตำบลนางแล จะได้จัดงานบวงสรวง ขุนน้ำนางแลใน และ ผาลาดรอยวัวขึ้น ที่ทำให้หมู่บ้านและ ตำบลนางแลมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดมา จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาให้กับขุนน้ำ
ขุนน้ำนางแลในซึ่งห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก ประมาน 2 กิโลเมตร หากขึ้นไปข้างบนอีก 1 กิโลเมตร จะพบกับหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ จากบ้านชนเผ่าขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตร ก็จะได้สัมพัสกับน้ำตกที่หลากหลาย เช่น น้ำตกตาดฝน น้ำตกตาดฮัง น้ำตกตาดถ้ำ และ ดอยดัง ในช่วงเดือนเมษายนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนกันมากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น