ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ออกตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)

0
135
ตร.ทล.ภาคเหนือ (ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่) พร้อมรถวิทยุ 5401,5413 ออกตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแจกน้ำดื่มและเครื่องดื่มแบรนด์ให้กับพนักงานขับรถและประชาชนผู้เดินทาง ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

ร่วมแสดงความคิดเห็น