บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด ประกาศพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

0
834

ประกาศ เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด

นายกรณ์ธนัตถ์ วรารักเป็นธรรม ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แล้ว บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลดังกล่าว กรุณาติดต่อมายัง นายนวพล พรัดมะลิ เบอร์โทรศัพท์ 088-8851717 

ร่วมแสดงความคิดเห็น