สนง.ปภ.แพร่ ฝึกเข้มนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา รับมืออัคคีภัย

0
47

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้มีการอบรมเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ จ.แพร่ โดย สนง.ปภ.จ.แพร่ จัดฝึกอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่ จ.แพร่ รุ่นที่ 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายวัฒนา สาคร หน.สนง.ปภ.จ.แพร่ กล่าวรายงาน

ซึ่งทาง ดร.ประทีป บินชัย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นำนักศึกษาจากวิทยาลัยฯ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน เพื่อได้เรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การปฐมพยาบาล แผ่นดินไหวมหัตภัยใกล้ตัว การใช้เชือกและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งนักศึก ษาที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของ จ.แพร่ ในอนาคต ที่จะช่วยสนับ สนุนเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น