อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เป็นอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยขีม

0
102

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 อบจ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยขีม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง

โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการขุดดิน ทำนบดิน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ใช้น้ำครอบคลุม 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.น้ำเลา, ต.บ้านเวียง และ ต.ห้วยม้า กว่า 3,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 4 พันไร่ ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยขึม โดย อบจ.แพร่ และเครือข่ายจัดการน้ำในพื้นที่ ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 58, 835,700 บาท และเข้าพื้นที่ดำเนินการโดยกองทัพบก ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าเร็วๆนี้ จะเสร็จสิ้นการดำเนินการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น