แม่ฮ่องสอน จับมือ กองพลทหารราบที่ 7 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ภายใต้โครง การ การเสริมสร้างอุดมการณ์ฯ การรักชาติ

0
46

อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน จับมือ กองพลทหารราบที่ 7 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ภายใต้โครง การ การเสริมสร้างอุดมการณ์ฯ การรักชาติ โดยมีครูอาจารย์และนักเรียนอาจารย์ จำนวน 400 ชีวิต ขณะที่บรรยาย พบนักเรียนร้องไห้จำนวนมา ปลื้มในประวัติ ร.9

วันนี้ 25 มกราคม 62 ณ อาคารชานกะเลโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ ขุนยวม จ แม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อรับฟังการบรรยาย โดยมี เจ้าหน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์จากกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมส่งวิทยากรและจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมเล่นเกมส์ในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและสร้างสรรค์อีกด้วย

สำหรับการบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ชาติไทย การรักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการครองราชย์ 70 ปี ของสมเด็จเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ร.9 ในการการครองราชย์ ตลอดจนถึงการทรงทำงานของพระองค์ เพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกชาติศาสนา ด้วยความเหฺน็ด-เหฺนื่อย เกี่ยวกับทรงงาน ทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ทำให้ประชาชนชาวไทย ได้มีชีวิตแบบอยู่ดีกินดีมาเป็นทุกวันนี้ ทำให้นานาประเทศให้การยอมรับและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กันทั่วโลก ในขณะที่ช่วงมีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติการทรงงานของพระองค์นั้น ในช่วงบางตอน ได้มีผู้รับฟังการบรรยาย ไม่ว่าครูอาจารย์ นักเรียนที่เข้ารับฟัง แม้แต่ผู้บรรยายต่อร้องไห้ออกมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นการซาบซึ้งพระกรุณาธิคุณของพระอย่างสูงส่งยิ่งนักอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น