กำหนดการ ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 17 พ.ค. นี้

สำหรับกำหนดการประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 เหนือ พิธีการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เวลา 18.30 น. อัญเชิญน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน มาตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ณ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย เวลา 19.19 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา อาจารย์กล่าวยื่นโยงโองการ จากนั้น ผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธี จะถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย แล้วกล่าวเปิดงาน เวลา 19.59 น.ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ออกจากข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เวลา 01.00 น. อัญเชิญน้ำสรงพระราช ทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ … Continue reading กำหนดการ ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 17 พ.ค. นี้