มาฆบูชา ไหว้สาน้อมรำลึกครูบาผาผ่า

พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ร่วมงานรำลึก “ครู บาผาผ่า” ต๋นบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตก บุญบารมีแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัยอันตราย พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาบูชาวัตถุมงคล วันนี้ 24 ก.พ.67 ณ อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เนืองแน่นไปด้วย พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานและบูชาวัตถุมงคล ในวันรำลึกครูบาผาผ่า ต๋นบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตก มีความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์เป็นอย่างสูง ขณะเดียวกัน มีความเด็ดขาดมั่นคงทางใจ ด้านวัตถุมงคลเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามีความเข้มขลัง พุทธคุณโดดเด่น โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัยอันตราย ครูบาผาผ่า จึงเป็นพระภิกษุรูปเดียวที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ยกย่องประกาศเกียรติคุณด้วยความเชื่อและความศรัทธาในพลังคุณความดีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดและปลอดภัย โดยนายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2567 มีส่วนราชการในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง รวมถึงพี่น้องประชาชนจากในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่าง เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น นายสรุศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน กล่าวว่า ในวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2567 เนืองแน่นไปด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอสบเมยและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เลื่อมใสในครูบาผาผ่าจากทั่วทุกสารทิศ ต่างพาครอบครัว เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้สาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตตนเองและครอบครัว […]

ร่วมกิจกรรมวันระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ. 67 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 67 เวลา 07.00 น. ร.17 พัน.3ในพระองค์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ. 67 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร.17 พัน.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบเมื่อ 23 ก.พ.67 เวลา 08.00 น. ร.17 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา 904 ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จ.ลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาด ณ บริเวณสวนสาธารณะภิรมย์ธาร (ฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ) ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จว.ล.ป.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผวจ.ลำปาง เป็นประธานฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะภิรมย์ธาร (ฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ) ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จว.ลำปางผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผบ.พล.ร.7 นำเสนอโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

ผบ.พล.ร.7 นำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่อง โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เรียน ​ผู้​บังคับ​บัญชา ​เพื่อ​กรุณา​ทราบ เมื่อ 23 ก.พ. 67 เวลา 13.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 ร่วมกับ นางสาว รดาณัฐ อุปนิชากร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายพิชิต โชซอน CEO / FARMTO ( Thailand) Co.,Ltd ร่วมกันนำเสนอนิทรรศการโดยบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM 2.5 ภายใต้ “โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง สร้างรายได้ ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 แบบมีส่วนรวม จากการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ให้กับ นาย สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ บก.ศป.ฟป.ภาค 3 ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. […]

ร่วมฟังธรรมเทศนา วันมาฆบูชา

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบเมื่อ 23 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. พ.ท.อัศนัย เมืองมูล ผบ.ร.17 พัน.2 พร้อมด้วยคณะนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร เข้าร่วมพิธีสำคัญทางพระพุทธศานาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยรับฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ และเวียนเทียนรอบโบสถ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และเป็นการขัดเกลาจิตใจกำลังพลให้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมอันดีงาม โดยมี พล.ต.พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ.32 เป็นประธานในพิธีณ วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมือง จว.ล.ป.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มาฆปุณณมี สร้างความดี เสริมจริยธรรม นำกำลังพลประกอบพิธีเวียนเทียน

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 67 เวลา 08.09 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการของหน่วย เข้าร่วมพิธีฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างเสริมจริยธรรมด้านจิตใจให้กำลังพล ณ พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต อ.แม่ริม จว.ช.ม.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สืบงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำพุทธศาสนิกชนชาวเมืองแพร่ทุกภาคส่วนร่วมสืบงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์” ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ สัญลักษณ์แทนเครื่องบูชาฯ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา พิธีสืบชะตาโบราณ และพิธีถวายผ้าห่มพระธาตุจอมสวรรค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวเมืองแพร่ เนื่องในงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์” ประจำปี 2567 ที่วัดจอมสวรรค์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผืนผ้าห่มพระธาตุจอมสวรรค์ถือเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องบูชาฯ ในงานประเพณีนี้ ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เนื่องจากวัดจอมสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่ มีศิลปกรรมการก่อสร้างแบบพม่า อายุ 100 กว่าปี เป็นวัดที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เพดานประดับกระจกอย่างวิจิตรงดงาม ส่วนของวิหารจะใช้เป็นกุฏิและศาลาการเปรียญในหลังเดียวกัน และยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุจอมสวรรค์ คัมภีร์งาช้าง พระพุทธรูปงาช้าง ดอกไม้ทำจากหิน […]

พิธีบวงสรวง ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือเอก ทักษิณ ฤกษ์ สังเกต นายกสโมสรลูกเสือราชนาวี ,ดร.ชเยศ ขจรบุญถาวร และนางอรุณี อมรเดชเทวินทร์ เป็นประธานร่วมในพิธี มีผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจำนวนมาก และในโอกาสนี้ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลวันคล้ายวันเกิดของ นางอรุณี อมรเดชเทวิทร์ ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คุ้มเรือนแก้ว นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสมาชิกช่างฟ้อนลูกเสือชาวบ้านไปฟ้อนถวายบังคม ด้วยความจงรักภักดี อย่างสมพระเกียรติ และฟ้อนอวยพรให้กับนางอรุณี อมรเดชเทวินทร์ อย่างสวยงามยิ่ง

“ชุติกาญจน์” ทะลุเข้าชิงฯ BMX สนาม 2“โกเมธ” ซ้อมหนักเตรียมสู้ศึกโอลิมปิก

“ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร” นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำคะแนนรอบคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 ที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ด้าน “โกเมธ สุขประเสริฐ” ซึ่งได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ฝรั่งเศส เรียบร้อยแล้ว ฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ที่สนามสวนกีฬากมล เพื่อเตรียมลงแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติระดับ C1 รายการ “ไทยแลนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ คัพ 2” วันที่ 17 มี.ค. ที่ จ.ชัยนาท ต่อด้วยรายการ “โอเปอเรชั่น เทสต์” ที่กรุงปารีส วันที่ 4-7 เม.ย. เป็นการทดสอบระบบก่อน “ปารีสเกมส์” จากนั้นจะกลับมาชิงชัยบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2024 ที่ประเทศไทย วันที่ 29-31พ.ค. ที่สนามสวนกีฬากมล เขตหนองจอก กทม. ขณะที่การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 15,000 วิว การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน […]

อำเภอสูงเม่นทำบุญวันมาฆบูชา สมโภชองค์พระธาตุสิทธิวิมล

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวง เนื่องในงานสมโภชองค์พระธาตุสิทธิวิมล หอธรรมโบราณและกำแพงนาคกฎ ประจำปี 2567 ซึ่งวันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ด้วยวัดสิทธิวิมลได้มีกำหนดจัดกิจกรรมงานสมโภชองค์พระธาตุ หอธรรมโบราณและกำแพงนาคกฎ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24- 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีพระใบฏีกาอุเทน ปัญญาวุธโธ เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า/บ้านกวาง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเหล่าและคณะศรัทธาวัดสิทธิวิล เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ฯณ วัดสิทธิวิมล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานเฉลิมฉลององค์สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น 64 พรรษา

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแมริออท จ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นำโดย นพ.ศศินทร์ ศรีสกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และล่ามภาษาญี่ปุ่น นายจุน โนซาวา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 64 พรรษา โดยมี นายฮิกุจิ เคอิจิ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลลานนา ได้มีล่ามชาวญี่ปุ่นไว้ให้บริการ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และเป็นโรงพยาบาลที่ชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจเป็นโรงพยาบาลของครอบครัว พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ร้อยเอกธรรมนัส ขึ้นเหนือเปิดงานปอยข้าวสาลีล้านนา ที่อำเภอสะเมิง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ ปอยข้าวสาลีล้านนา” ครั้งที่ 4 ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เผยเกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ต้องเพิ่มรายได้ให้เป็น 3 เท่า ภายใต้ระยะเวลา 4 ปี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ ปอยข้าวสาลีล้านนา” ครั้งที่ 4 ซึ่งกรมการข้าวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาว รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรนักวิชาการและผู้ประกอบการ โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการและผู้ประกอบการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสะเมิง เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยทันทีที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาถึงพี่น้องเกษตรกรได้มอบดอกไม้และผ้าขาวม้า […]

1 4,239 4,240 4,241 4,242 4,243 4,312