ปภ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ (24 พ.ค. 67) ที่โรงแรมเดอะทวิน โลตัส โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกลาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถนำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 – 2570 ไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็น (12 กลุ่ม) ในหัวข้อ “การแปลงยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ” เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และหาแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอข้อคิดเห็นและเทคนิคในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากสาธารณภัยตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้ตามเป้าหมายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สพม.แพร่ ติวเข้มอบรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง

สพม.แพร่ ติวเข้มอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ในการนี้ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ พร้อม ผอ.กลุ่ม สพม.แพร่ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะครูจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 8 โรงเรียน ประกอบด้วย1.รร.เมืองแพร่2.รร.ถิ่นโอภาสวิทยา3.รร.ท่าข้ามวิทยาคม4.รร.ห้วยม้าวิทยาคม5.รร.เวียงเทพวิทยา6.รร.ม่วงไข่พิทยาคม7.รร.บ้านกาศประชานุเคราะห์8.รร.สรอยเสรีวิทยาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยนายประสิทธิ์ อินวรรณา กล่าวตอนหนึ่ง ถึงความสำคัญของ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ต้องส่งเสริม […]

ผบ.พล.ร.7 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

“ผบ.พล.ร.7 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย 67” เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 67 พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา นายทหาร และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.7 เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 67 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จว.ช.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปปส.ภ.1 ร่วมกับภาคี ปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติด ใน 6 อำเภอ จ.สิงห์บุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบหมาย นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ปปส.ภ.1 (ผอ.ปปส.ภ.1) ร่วมการปล่อยแถวปฏิบัติการ “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย ครั้งที่ 2/67” จังหวัดเป้าหมายสิงห์บุรี โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังปฏิบัติการจาก ตำรวจรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายปกครอง โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา 28 ราย และยึดทรัพย์มูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท ผอ.ปปส.ภ.1 กล่าวว่า พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีปฏิบัติการลงพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดจนความเชื่อมั่นจากชุมชน โดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด และผู้เสพยาเสพติดของประชาชน ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 จึงกำหนดปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวม 18 เป้าหมาย ในพื้นที่ 6 […]

จ.แพร่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านกาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่นนาย านะ กาศโอสถ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น และประชาชนคำบลบ้านกาศ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์การเกษตร พัฒนาที่ดิน ซลประทาน บัญชีสหกรณ์ และกฎหมายปฏิรูปที่ดินโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อนิทรรศการต่างเข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว(One Stop Service)ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ในไร่นา ทำให้เกิดการใช้และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับประชาชนของแต่ละพื้นที่ […]

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณ กิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อนำไปแพร่ภาพออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (NBT North) ในวันมหามงคลดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

สมัคร ส.ว. วันสุดท้าย ค่ายมวยดังเมืองแพร่และอดีตข้าราชการครู ร่วมสมัคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ส.ว.โดยสถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแพร่ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยกำหนดสถานที่ดังนี้ อ.เมืองแพร่ ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองแพรอ.หนองม่วงไข่ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่อ.สอง หอประชุมอำเภอสองอ.ร้องกวาง ห้องประชุมอำเภอร้องกวาง ชั้น 2อ.สูงเม่น ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 2อ.เด่นชัยห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัยอ.ลอง อาคารหอประชุมเวียงเชียงชื่น อ.ลองอ.วังชิ้น หอประชุม อำเภอวังชิ้น ชั้น 2 ในช่วงเช้าวันที่ 24 พ.ค 67 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อ.เมืองแพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ได้มาติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งเป๋นไปด้วยความรวดเร็วผู้สมัครเป็นอดีตข้าราชการ กลุ่มสตรีและนักธุรกิจ ในจำนวนนี้มี นายรักเกียรติ สารทอง อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 […]

คัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลหญิง เชียงใหม่ ร่วมการแข่งขัน “โอฆะบุรีเกมส์”

นายอธิวัฒน์ มณีจักร ผู้จัดการทีม พร้อมทั้งนายภัคพล สังข์ชุม ผู้ฝึกสอน และนายทศพล ปุกมณี เลขานุการฝ่ายกีฬาฟุตซอลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลหญิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “โอฆะบุรีเกมส์” ณ จังหวัดพิจิตร โดยได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ โดมนรินทรานุสรณ์ รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ

เกษตรเชียงใหม่ เปลี่ยนใบไม้กลายเป็นเงิน สร้างรายได้งาม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มจากใบไม้ นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมนางเนตรนภา ทากาฮาชิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมให้ข้อมูล ณ บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอ กล่าวว่า จากวิกฤติหมอกควัน ไฟป่า ประกอบกับอำเภอแม่ริม มีเขตป่าชุมชน มีต้นตองตึง หรือต้นพลวง ซึ่งไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-30 เมตร บริเวณที่พบเป็นดินปนหิน แห้งแล้ง ที่เราเรียกว่าป่าเต็งรัง อยู่ในพื้นที่ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลห้วยทราย ตำบลสะลวง อีกทั้งตำบลขี้เหล็กเป็นแหล่ง ปลูกข้าวโพดหวานตลอดปี หลังจากที่เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดแล้วทำให้มีต้นข้าวโพดเหลืออยู่เป็นจำนวนมากจึงหาวิธีเพิ่มมูลค่า จึงรับซื้อไร่ละ 800 บาท ส่วนใบตองตึงในราคา 4ใบ 1 บาท นำมาผลิตเป็นจานรักษ์โลกขนาดต่างๆ จำหน่าย ในราคาประมาณ 5-15 บาทมากที่สุดถึงชิ้นละ1,500 บาท แล้วแต่ขนาดและแบบ […]

รายชื่อ 27 นักเตะทีมชาติไทย ชุดทำศึกคัดบอลโลก นัดที่ 5 และ 6

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 27 นักฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่มซี นัดที่ 5 และ 6 ที่ จะพบกับ จีน และ สิงคโปร์ ในวันที่ 6 และ 11 มิถุนายน 2567 ฟุตบอลชายทีมชาติชุดใหญ่ นำทีมโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน รายชื่อนักเตะ 27 คน ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดสรานนท์ อนุอินทร์ สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ดสมพร ยศ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี กองหลัง ธีราทร บุญมาทัน […]

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างยูดีนาฯ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างยูดีนาฯ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.นพ.เกียงไกร วิบุญชัยศรีธน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณวลัยลักษณ์ พงษ์จินดา ผู้บริหาร บ.ยูดีนา โกลบอล จำกัด จับมือเซ็น MOU เพื่อช่วยกันพัฒนาอาหารทางการแพทย์ อาหารทางสายแก่ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการให้เพียงพอ ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วนให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นอาหารทางการแพทย์ ที่ถูกหลักโภชนาการสารอาหารครบถ้วนรสชาติอร่อยทานง่ายดูดซึมง่ายเป็นสูตรเฉพาะ UDEENA ที่คัดวัตถุดิบที่ดีให้กับผู้บริโภคเช่นเลือกใช้โปรตีนคุณภาพสูงดูดซึมได้ทันที วิตามินที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุไขมันจากพืชไม่มีคอเลสเตอรอล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ1.ส่งมอบอาหารทางเทคนิคโภชนาการครบถ้วนและเข้าถึงง่าย 2.สนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญ 3.ดูแลทุกชีวิตเหมือนคนในครอบครัว 4.ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน 5.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ อีกด้วย นอกจากนี้ อาหารทางการแพทย์เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการเสริมโภชนาการให้เพียงพอ เช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้นผู้ที่เบื่ออาหารหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ซึ่งยังสามารถให้อาหารทางสายแก่ผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายในความร่วมมือในครั้งนี้ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นทั้งในประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารรวม และในสิ้นปีนี้จะมีอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต อีกด้วย

สมาคมฯ ยืนยันโปรแกรมแข่งขัน นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย 2 รายการ

ยึดผลประโยชน์ทีมชาติ! สมาคมฯ ยืนยันโปรแกรมแข่งขัน นัดชิงชนะเลิศ รีโว่ คัพ และ ช้าง เอฟเอ คัพ หลังจบคัดบอลโลก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยืนยันโปรแกรมการแข่งขัน ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย 2 รายการ ทั้ง รีโว่ คัพ และ ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2023/24 โดยจะทำการแข่งขัน หลังจบภารกิจสำคัญของ ทีมชาติไทย ซึ่ง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ มีการประชุมสภากรรมการ อย่างเป็นทางการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดย “มาดามแป้ง” ตัดสินใจให้ยึดความสำคัญของ ทีมชาติไทย เป็นหลัก ทีมชาติไทย เตรียมเข้าแคมป์ฝึกซ้อม หลังจบเกมนัดสุดท้าย ไทยลีก ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ เพื่อเตรียมทีมบุกไปเยือน จีน ในวันที่ 6 […]

1 4,595 4,596 4,597 4,598 4,599 4,805