หนุนเด็กไทย กินเป็น เลือกเป็น สูงดีสมส่วน

สธ. ขับเคลื่อนงานอาหาร โภชนาการโรงเรียน หนุนเด็กไทย กินเป็น เลือกเป็น สูงดีสมส่วน ​กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงเรียนศรีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนงานอาหาร โภชนาการในโรงเรียน ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ กินเป็น เลือกเป็น เน้นบูรณาการกับภาคีเครือข่ายและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค​วันนี้ (31 พฤษภาคม 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ณ โรงเรียนศรีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน พร้อมเรียนรู้เต็มศักยภาพ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ อาหารและโภชนาการในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ได้รับบริการตามมาตรฐานโภชนาการ กินเป็น เลือกเป็น เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ ไข่ นม ลดหวาน มัน เค็ม พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายขนม และเครื่องดื่มที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ ให้เด็กได้รับการคัดกรองโลหิตจาง และได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม ทุกสัปดาห์ ผู้ปกครอง ครู […]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม

นวมินท์ทราชูทิศ พายัพ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 งานกิจกรรม To Be Number One โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยการแสดงละครสั้นรณรงค์การงดสูบบุรี่ โดยคณะกรรมการสภานักเรียน และกิจกรรมเต้น Cover dance ของนักเรียนชุมนุม To Be Number One และการตอบคำถามชิงรางวัล ณ โดมนรินทรานุสรณ์

นายกฯ ยืนยัน งบปี 66 สอดรับความต้องการประชาชน

นายกฯ ยืนยัน งบปี 66 จัดสรรสอดรับความต้องการประชาชนในพื้นที่ผ่านการกลั่นกรอง ท้าพบหลักฐานทุจริตฟ้องร้องได้‼ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วันแรก (31 พ.ค.65) ของการพิจารณา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายถึงการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลว่า ส่อไปในทางทุจริตและมติฝ่ายค้านจะไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในวาระแรก ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงทันที ว่า การตัดงบประมาณแล้วนำไปใช้ในงบกลาง ยืนยันว่า ไม่ได้สั่งได้ทุกเรื่อง ทุกโครงการต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน และต้องมีงบประมาณที่จะต้องปรับใช้ในโครงการต่างๆ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วย เพราะในแต่ละปี แม้ว่าจะมีการตั้งงบประมาณเอาไว้ แต่ต้องปรับให้มีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าการจัดสรรงบประมาณส่อไปในทางทุจริต “ขอให้ไปพิสูจน์กันตามแนวทางกระบวนการยุติธรรม หากมีหลักฐาน ขอให้ดำเนินการฟ้องร้องไป พร้อมระบุด้วยว่า ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการยุติธรรม มีทั้งติดคุก ทั้งหนีคดีหรือไม่” นายกฯ ระบุ

ด่วน!! กกต. รับรอง “ชัชชาติ” เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ด่วน!! กกต. รับรอง “ชัชชาติ” เป็นผู้ว่าฯ กทม. แล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศว่า ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รายคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รายการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงานผลการนับคะแนน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ต้องดำเนินการ “ตรวจสอบเบื้องต้น” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและรายงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป #NNT#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์#ชัชชาติ#ผู้ว่าฯกทม

ปลูกป่าถวายพ่อหลวง ร.9 1 ล้านไร่

ปลูกป่าถวายพ่อหลวง ร.9 1 ล้านไร่ เริ่มต้นบ้านแหน 3 ม.8 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และขยายพันธุ์ไม้ต่างออกไป ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ช่วงเช้าวันที่31 พ.ค. 56 เวลา 09.00 น. นายอุดม ทานัน กำนัน ต.ผาทอง จ.น่าน ร่วมกับ อบต.ผาทอง หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำแหน สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี และจิตอาสาประชาชนเขต ต.ผาทอง ได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในโครงการกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อหลวง ร.9 จำนวน 1 ล้านไร่ ในพื้นที่ จ.น่าน ซึ่งเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหน 3 ม.8 ก็ได้ถูกคัดเลือกเป็นการปลูกป่านำร่องเป็นที่แรก ก็มีจิตอาสาประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ มาร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้อย่างล้นหลาม โครงการนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆในเขตพื้นที่ จ.น่าน ให้ถึง 1 ล้านไร่ เพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีป่าไม้ไว้ดู ไว้ศึกษา และเป็นการขยายพันธุ์ไม้ออกไปเรื่อยๆ […]

ท่าอากาศยาน ชม. ปิดบริการคลังสินค้าชั่วคราว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในลักษณะคลังสินค้า หยุดการดำเนินการรับจัดการขนส่งสินค้าในลักษณะคลังสินค้า ให้แก่ผู้ดำเนินการเดินอากาศอื่น ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หลังไม่สามารถดำเนินการขอใบรับรองควบคุม (Regulated Agent: RA) จาก กพท. ได้ทันตามกำหนด โดย ทอท.ได้ยื่นขอทำหน้าที่แทน และจะเร่งเปิดให้บริการโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้การขนส่งสินค้าทางอากาศหยุดชะงัก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารคลังสินค้า ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการคลังสินค้าที่ดำเนินการโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จํากัด เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านคลังสินค้าไม่สามารถดำเนินการได้ เบื้องต้นมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและ OTOP การขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงเอกสารเร่งด่วนทางการทูต เป็นต้น […]

ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก อบต.เตาปูนติวเข้มผู้ปกครองให้รู้จักป้องกันโรคติดต่อในเด็ก อบต.เตาปูน อ.สอง จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการให้สมวัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ นายณัฐพล ทองไหล นายก อบต.เตาปูน ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการให้สมวัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน โดยมี นางกุลชญารัส บุญยืน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เตาปูน กล่าวรายงาน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เตาปูน กล่าวว่าตามที่ อบต.ตาปูนได้มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการให้สมวัย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน มีผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เตาปูน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ทั้งนี้โครงการได้เชิญ นางโฉมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ […]

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคือความมั่นคงของชาติ

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคือความมั่นคงของชาติ ครั้งแรกกับการเปิดห้องนิรภัยที่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ แกะรอยผ่านกรณีศึกษาเห็ดหลินจือด้วยเทคโนโลยี 5G IoT ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดีแทค และเนคเทค “ไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน มีสิ่งมีชีวิตประมาณ 10% ของชนิดสิ่งมีชีวิตที่พบในโลก ขณะที่พืชที่พบในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 20,000 ชนิด คิดเป็น 8% ของพืชที่คาดว่ามีในโลก แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีมากกว่าหลายร้อยเท่า ทั้งเกิดจากการคุกคามของมนุษย์ การบริโภคเกินตัว ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ dtacblog จึงพาทุกท่านมาพูดคุยกับ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ช่วยประเทศรักษา “ความมั่นคงทางชีวภาพของชาติ” โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดร.ศิษเฎศ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติว่า ด้วยจุดแข็งของประเทศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมถึงจุลินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากธรรมชาติเหล่านี้ก็สามารถที่จะหมดไปได้ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณราว 800 ล้านบาท ผ่านโครงการ […]

ย้ำ! สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำ ผับ บาร์ จะเปิดได้ต้องผ่านการอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เท่านั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่จะเปิดในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ จะต้องผ่านหลักเกณฑ์และการอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่านั้น โดยผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม วันนี้ (31 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ตามมติของ ศบค. นั้น ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งผู้ประกอบการสถานบันเทิง […]

สถานการณ์โรคติดเชื้อฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานร

สถานการณ์โรคติดเชื้อฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานร (Monkeypox) และการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) สาเหตุเกิดจาการติดเชื้อไวรัส monkeypox เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบการระบาดป่าดิบขึ้นในแอฟริกากลางและตะวันตก พบได้ในสัตว์ฟันแทะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก อาการคล้ายไข้ทรพิษ หรือ ฝีดาษในคน (smallpox) ซึ่งได้มีการกวาดล้างไปแล้วในปี 2523 อาการที่พบได้บ่อย คือ ไข้ ฝืน ตุ่มน้ำ ต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งส่วนใหญ่หายได้เอง โดยจะมีอาการระหว่าง 2-4 สัปดาห์ การแพร่เชื้อและความรุนแรงของ monkeypox จะน้อยกว่า smallpox โดยระยะฟักตัวเฉลี่ย 6-13 วัน (นานสุด 21 วัน) อัตราป่วยตายอยู่ประมาณ 3-6% ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ สัตว์ป่วย หรือสัมผัสวัตถุที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส ติดต่อผ่านการสัมผัสบาดแผล สารคัดหลั่ง น้ำมูก ยาที่ใช้รักษา smallpox ได้รับการรับรองให้ใช้รักษา monkeypox ได้ (tecovirimat) ส่วนวัคซีนที่ใช้ป้องกัน smallpox […]

บูรณาการร่วมแก้ปัญหาปากท้อง ประชาชนริมแม่น้ำโขง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณารการร่วมภาคประชาสังคม ลงพื้นที่หารือชาวบ้าน 3 อำเภอ ริมแม่น้ำโขง ร่วมหาทางออกให้กับประชาชน หลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาแม่น้ำโขง สถานการณ์ปัญหาของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดเชียงราย กว่า 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องระดับน้ำที่ขึ้นลงไม่เป็นปกติ ไม่เป็นตามฤดู ที่เป็นผลมากจากการเปิดปิดเขื่อนในพื้นที่ต้นน้ำ ที่ประเทศจีนและปัจจัยจากการพัฒนาเศรษฐกิจในแม่น้ำโขง ทั้งการเดินเรือพานิชย์ การพัฒนาผนังหินริมฝั่งแม่น้ำโขงป้องกันการกัดเซาะริมฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการใช้สารเคมีจากการเกษตรเชิงเดี่ยว สวนยางพารา สวนส้ม และข้าวโพด ส่งผลต่อคุณภาพของแม่น้ำ และการเกิดมลภาวะขยะในแม่น้ำโขงที่ไหลมาจากแม่น้ำสาขา ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์ปลาแม่น้ำโขง ที่ลดลงและบางชนิดได้หายไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ย้ายถิ่น ไก หรือสาหร่ายน้ำจืด ลดลงและไม่เป็นไปตามฤดูปกติ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอาชีพ และรายได้ของคนริมแม่น้ำโขง ที่อดีต มีอาชีพทำประมง และเกษตรริมฝั่งเป็นหลัก ปัจจุบันต้องปรับตัว และมีการขยายพื้นที่ขึ้นบนพื้นที่สูง ส่งผลต่อการบุกรุกขยายพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร และมีการทำลายป่าต้นน้ำ และการใช้สารเคมีปริมาณมาก นาย ชวลิติ บุญทัน กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแปรรูปปลาน้ำโขงบ้านห้วยลึก […]

ร.ร.โกวิทธำรง เปิดประชุมสภานักเรียนฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คุณครูพัฒนา ว่องธนาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน คุณครูบุญพิทักษ์ พงษ์ปันแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ น.ส.สุนีรัตน์ ร่มพนาธรรม ประธานนักเรียน รวมถึงคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันดำเนินงาน และมี น.ส.ศศิกานต์ วงศ์แสน นักเรียน ชั้น ม.5/3 เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ทั้งนี้ประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย การแนะนำทีมบริหารสภานักเรียน ความสำคัญและวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ โครงสร้างสภานักเรียน ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย การจัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีสมาชิกสภาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

1 2 3 30