แจ้งเตือนภัย อพยพ 2 หมู่บ้าน อ.ท่าตอน

กรมทรัพยากรน้ำ แจ้งเตือนภัย อพยพ 2 หมู่บ้าน อ.ท่าตอน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:10:59 ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก – ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ สถานีบ้านร่มไทย แจ้งเตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน ที่สถานีบ้านร่มไทย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ฝนหนักมาก (Very Heavy rain) ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน โดยให้เร่งอพยพไปยังตำแหน่งสถานที่ปลอดภัยที่ได้ฝึกซ้อมไว้ เช่น วัด โรงเรียน หรือ ศาลากลางบ้าน

  1. บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  2. บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
    และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 97.5 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 125.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 125.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 20.5 องศาเซลเซียส

สามารถดูสถานการณ์น้ำ และรายงานการแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้ที่ ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับน้ำหลาก-ดินถล่ม http://ews.dwr.go.th/ews//index.php

ร่วมแสดงความคิดเห็น