นายอำเภอสูงเม่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านไฟไหม้ ต.น้ำชำ

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นายเกษตร อายุ 70 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 11 ชาวตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมติดตามการดำเนินการให้ช่วยเหลือของทุกภาคส่วน

โดยมีนายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นายบรรจบ จินดาขัน กำนันตำบลน้ำชำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ร่วมลงพื้นที่ฯด้วยในครั้งนี้

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ได้ประเมินปริมาณงานและราคาค่าความเสียของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอัคคีภัยไว้ 1,098,650.00 บาท ณ บ้านนายเกษตร บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น