(มีคลิป) ฮอด จุดความร้อนพุ่งสูง 22 จุด จาก 49 จุดใน 6 อำเภอ

ช่วงบ่ายอากาศร้อนจัด 33 -34 องศาส่งผลให้เกิดไฟป่ามีความร้อนพุ่ง 49 จุด ใน 6 อำเภอ มากที่สุดอำเภอฮอด 22 จุด

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ก.พ.2567 สภาพอากาศที่เริ่มร้อนจัด อยูที่ 33 -34 องศาเซลซียส ส่งผลให้เกิดจุดความร้อนเพิ่ม จากศูนย์บัญชาการไฟป่า หมอกควันและฝุ่นpm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รอบบ่ายจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 49 จุดพบในพื้นที่อำเภอฮอด 22 จุด อำเภอแม่วาง 12 จุด อำเภอแม่แจ่ม 8 จุด อำเภอดอยเต่า 4 จุด อำเภอหางดง 2 จุด และอำเภอจอมทอง 1 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 214 จุด จากการตรวจสอบพบว่าเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสปก. เกิดในชุมชนและอื่นๆ

หลังจากการรับรายงานจุดความร้อน ตามพื้นที่ต่างได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบออกดำเนินการดับไฟป่าให้สงบ เป็นไปตาม ข้อสั่งการและ การปฏิบัติ 1. ตรวจสอบจุดความร้อนดังกล่าว ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ หรืออยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานของท่านหรือไม่ หากพบว่าอยู่ในเขตที่ท่านรับผิดชอบ/กำกับดูแล ให้ดำเนินการ ดังนี้1.1 ให้ศูนย์บัญชาการ ๆ อำเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์ในทันที และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเภทพื้นที่ป่า/พื้นที่เกษตร เข้าร่วมปฏิบัติการและให้การสนับสนุน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


1.2 หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ ฯ อำเภอพิจารณาขอรับการสนับสนุน/ความช่วยเหลือ จากท้องถิ่น อำเภอข้างเคียง และศูนย์บัญชาการ ฯ จังหวัดต่อไป
1.3 กรณีเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ ให้อำเภอ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับดูแลตามประเภทพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน จัดทำรายงานชี้แจง โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา พิกัดสถานะของเหตุการณ์ว่าคลี่คลายแล้วหรือดำเนินต่อ แผนปฏิบัติ หน่วยงานที่ปฏิบัติ สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนภาพถ่าย คลิปวีดีโอของสถานที่และการปฏิบัติงาน และมาตรการป้องกัน ให้ศูนย์บัญชาการ ฯ จังหวัดทราบโดยใช้ช่องทางการรายงานผ่านกลุ่มไลน์ กลุ่มพื้นที่ป่า 7 กลุ่ม และพื้นที่พิเศษ และกลุ่มไลน์ ศูนย์ บชก เหตุการณ์เชียงใหม่ (ช่องรายงาน) ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ
1.4 ให้ผู้ประสานงานกลุ่มพื้นที่ป่าที่ 2,3 และ 4 ติดตามสถานการณ์ และประสานงานในการสนับสนุนศูนย์ บัญชาการ ฯ อำเภอ ในเขตรับผิดชอบ และรายงานให้ศูนย์บัญชาการ ฯ จังหวัดทราบ อีกทางหนึ่ง

  1. การปฏิบัติงาน ให้พิจารณาถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงสถานการณ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น