72221

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 31 ธ.ค. 66 เวลา 09.00 น. ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา รวม 10 อำเภอ 36 ตำบล 106 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 12,469 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ประสานพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชน ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2566 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 28 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา รวม 25 อำเภอ 142 ตำบล 806 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 93,220 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2566 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 27 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 32 อำเภอ 164 ตำบล 890 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 68,941 ครัวเรือน เร่งประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ระหว่างวันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2566 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม […]

รมช. กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ด่วน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

รมช. กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ด่วน ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอุทกภัยชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส กำชับทุกหน่วยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 26 ธรนวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายประพันธ์ ขันพระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส นายเร๊าะมันคาน โอราสะมันนี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส […]

เร่งส่งทีม SEhRT ศูนย์อนามัยลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

กรมอนามัย เร่งส่งทีม SEhRT ศูนย์อนามัยลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พร้อมจัดทีมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(ทีม SEhRT กรมอนามัย) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับทีมจังหวัดลงพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประสบภัยของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เน้นสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 13 อำเภอ 68 ตำบล 28,049 ครัวเรือนจังหวัดยะลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 36 ตำบล 6,898 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 8 […]

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชน

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชน 26 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ รวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน […]

ปภ. แจ้งประจวบคีรีขันธ์ และ 11 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ปภ. แจ้งประจวบคีรีขันธ์ และ 11 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 3 – 8 ธ.ค.66 วันนี้ (1 ธ.ค. 66) เวลา 16.20 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 11 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำล้นอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในช่วงวันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2566 พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด เร่งประสานการช่วยเหลือ

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด เร่งประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายในพื้นที่ 26 พ.ย. 66 เวลา 10.15 น. ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และปัตตานี รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 450 ครัวเรือน เร่งประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายในพื้นที่ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และปัตตานี รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 450 ครัวเรือน แยกเป็น 1)ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ รวม […]

ปภ.แนะวิธีรับมืออันตรายในช่วงเกิดอุทกภัย

ระยะนี้หลายพื้นที่ของภาคใต้มีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์อุกทภัยมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้กรณีอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้

รายงานน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด

เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน 21 พ.ย. 66 เวลา 9.30 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 16 – 21 พ.ย. 66 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 จังหวัด 34 อำเภอ 165 ตำบล 836 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34,228 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 2 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวม 6 อำเภอ 48 ตำบล 274 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,857 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 16 […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน 20 พ.ย. 66 เวลา 10.20 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 16 – 20 พ.ย. 66 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 จังหวัด 34 อำเภอ 156 ตำบล 770 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,831 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา 19 อำเภอ 95 ตำบล 444 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,199 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน […]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อประกอบการสนับสนุนแผนป้องกัน แก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วม รวมถึงการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 เวที ที่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการลุ่มน้ำ […]

อ.ไชยปราการ​ ฝนตกหนักตั้งแต่ตี​ 2 น้ำหลากท่วมถนน​ อปท.​ ต้องปิดหลายเส้นทาง​

อ.ไชยปราการ​ ฝนตกหนักตั้งแต่ตี​ 2 น้ำหลากท่วมถนน​ อปท.​ ต้องปิดหลายเส้นทาง​ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไม่มาก​ อปท.เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.​ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ นายนคร กาวิชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง สมาชิก.อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ ที่ 22 ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จนท.ทต.ไชยปราการ​ อบต.ศรีดงเย็น อบต.แม่ทะลบ ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น.ที่ผ่านมา​ ซึ่งส่งผลให้น้ำในลำน้ำต่างๆ รวมถึงลำน้ำฝางได้มีปริมาณสูงขึ้นฉับพลันในพื้นที่อำเภอไชยปราการแบะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ และบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณลำน้ำ จากการสำรวจพบ​ว่า​ พื้นที่บ้าน ม.5 บ้านดงฉิมพลี ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ ได้รับผลกระทบจำนวน 2 หลังคาเรือน​ พื้นที่ ม. 2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ ได้รับผลกระทบประมาณ […]

ดินโคลนถูกน้ำพัดพาไหลทะลักเข้าห้องเรียน

ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อคืนวันที่ 30 ตค.66 เมื่อเวลา 20.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในพื้นที่ บ้านห้วยกองก้าด ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่กองก้าดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต.แม่สามแลบ โดยน้ำได้พัดพาดินโคลนเข้าห้องเรียนทุกห้อง รวมถึง ห้องธุรการ ห้องเก็บของ ห้องน้ำ โรงครัว ยกเว้นห้องนักเรียนอนุบาล เนื่องจากอยู่ที่สูง จึงทำให้ห้องเรียน และสนามหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยดินโคลนที่ถูกน้ำพัดพามา ส่งผลทำให้อุปกรณ์การเรียนในห้อง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีนักเรียนครู หรือ ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ เอ่อท่วมบ้านเรือนราษฏรที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมน้ำ เช่นกัน ล่าชุดในเช้าที่ผ่านมาได้รับการแจ้งประสานจาก นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ว่า ทาง อบต.แม่สามแลบ นำเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สามแลบ ร่วมกับชาวบ้าน ทั้งทหารพรานที่ 36 อส. เจ้าหน้าที่วนอุทยานไม้สักใหญ่ เจ้าหน้าที่ อช.สาละวิน […]

ฝนตกหนักต้นน้ำแม่น้ำสายล้นตลิ่ง ร้านค้าชายแดนแม่สายเร่งขนของหนี

เช้าวันที่ 31 ต.ค.66 หลังจากได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงคืนวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมาได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ระบบส่งสัญญานเตือนระดับน้ำสูงที่ต้นน้ำตั้งอยู่ที่ ท่าหัวฝาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ทำให้ประชาชนและร้านค้าตลาดสายลมจอย ซึ่งเป็นตาดการค้าชายแดนที่อยู่ริมแม่น้ำต้องเร่งเก็บข้าวของไว้บนที่สูง โดยระดับน้ำบริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ขึ้นสูง 4.40 เมตร จนเกือบถึงตัวสะพาน และได้ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมถนนใต้สะพานจนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เข้าท่วมร้านอาหาร ร้านค้าที่อยู่ใกล้กับสะพานทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดร้านหนีน้ำทิ้งข้าวของที่ขนย้ายไม่ทันให้จมน้ำไป ด้านฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา น้ำได้เข้าท่วมร้านค้าและตลาดท่าล้อซึ่งเป็นตลาดชายแดน ชาวบ้านและเจ้าของร้านค้าต้องพากันขนย้ายข้าวของหนีน้ำ อย่างไรก็ตามเมื่อเช้าสู่ช่วงสายระดับน้ำได้ทรงตัวและค่อยๆ ลดลงคาดว่าจะกลับสู่ระดับปกติในวันเดียวกันนี้

ฝนตกต่อเนื่องเกือบ 2 ชม.ทำน้ำป่าหลากท่วมหมู่บ้านห้วยก้างปลารอบ 2

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.30 น.ที่ผ่านมา จ.พะเยา ในหลายอำเภอได้เกิดฝนตกต่อเนื่องอย่างหนักเกือบ 2 ชม. ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ของบ้านห้วยก้างปลา ม.13 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในรอบที่ 2 ซึ่งพบว่ารอบนี้น้ำป่าได้ไหลมาอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่รุนแรงในช่วงครั้งแรกของกลางเดือน ต.ค.ที่ผ่านมารวมทั้งเคราะห์ดีที่หมู่บ้านไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ชาวบ้านรายหนึ่งได้เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น.ที่ผ่านมาในหมู่บ้านของตัวเองต้องประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในรอบที่ 2 ทั้งนี้พบว่ากระแสน้ำไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งแรงและมาในช่วงกลางวันซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลาของน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่หมู่บ้านของตนนี้ อีกทั้งชาวบ้านในรอบนี้สามารถเก็บข้าวของหนีน้ำทันเวลาพอดี ทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมานั้นไม่มีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นซากต้นไม้ใบหญ้าด้วยครั้งนี้แรกที่ท่วมนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกจึงทำให้น้ำป่ามาเร็วและลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ด้านนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ตนทราบเรื่องแล้วด้วยทางเจ้าหน้าที่ อบต.สระ ได้แจ้งตนเข้ามาในเบื้องต้น ทั้งนี้ตนก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียในรอบที่ 2 นี้ด้วยอย่างแน่นอน ตอนนี้ล่าสุดเมื่อช่วง 10 นาทีที่ผ่านมามีรายงานเข้ามาหาตนว่าขณะนี้น้ำป่าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องไปแล้ว

(มีคลิป)น้ำป่าทะลัก น้ำสายขึ้นสูง ตลาดสายลมจอยเร่งเก็บของหนี

เวลาประมาณ 13.00 น.วันที่ 30 ต.ค.66 ปริมาณน้ำในแม่น้ำสาย ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการรับฝากรถได่เร่งเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ที่ลูกค้านำมาฝากขึ้นสู่ที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสามารถวัดระดับน้ำใต้สะพานพรมแดนได้ประมาณ 3.60 เมตร น้ำได้เอ่อขึ้นรท่วมถนนลอดใต้สะพานพรมแดนจนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ และยังเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอย่างไรก็ตามตลาดสายลมจอย ย่านการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ผู้ประกอบการเจ้าของร้านยังคงเปิดขายกันตามปกติ แต่ต้องเฝ้าระวังและลุ้นว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกหรือไม่ เพราะมีรายงานว่าพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำสายในฝั่งเมียนมา มีรายงานว่าเกิดฝนตกหนัก

(มีคลิป)ช่วยเหลือราษฎรเหตุอุทกภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน เข้าช่วยเหลือราษฎรเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากมวลน้ำลำห้วยทัง จากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ไหลบ่าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร โดยได้ดำเนินการสำรวจพบผู้ป่วยสูงอายุชาย จำนวน 1 ราย ติดอยู่ภายในบ้าน ไม่สามารถออกมาได้ และถนนถูกตัดขาด จึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าว ด้วยระบบ Cableway เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเบื้องต้นณ บ.โทกเสือ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.

ชลประทานแจง​ อ่างโป่งจ้อ​ น้ำล้น​ spillway ราว​ 7.3 แสน​ ลบ.ม. ต่อวัน

ชลประทานแจง​ อ่างโป่งจ้อ​ น้ำล้น​ spillway ราว​ 7.3 แสน​ ลบ.ม. ต่อวัน​ น้ำล้นผนวกกับน้ำป่าจากฝนตกหนักทางตอนเหนือ​ อ.ดอยหล่อ​ ส่งผลน้ำท่วมพื้นที่ท้ายอ่าง วันที่​ 28​ ต.ค.​ 66​ อำเภอดอยหล่อ​ รายงานว่า​ สถานการณ์จากฝนตก​ คืนวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้น้ำล้นสปริงเวย์อ่างโป่งจ้อ ไหลแรง​ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาน้ำกักเก็บเต็มความจุอ่าง อ่างจุได้ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อเช้า (28​ ต.ค.)​ น้ำที่อ่างประมาณ 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มเติม ซึ่งเช้านี้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข ได้ประสานทางชลประทาน เข้ามาตรวจสอบ และเปิดประตูเพื่อระบายน้ำ และได้แจ้งเตือนประชาชน เก็บของไว้พื้นที่สูงไว้ก่อน ด้าน​ นายชนม์ฐพัฒน์​ เครือศรี​ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน​ โครงการชลประทานเชียงใหม่​ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า​ จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอดอยหล่อ วัดปริมาณน้ำฝนที่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ได้ […]

1 2 3 4 107