เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล นางสาววารุณี งามพาณิชกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวขวัญนภา ยาจันทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และอาจารย์อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์ผู้จัดการตำบลอุโมงค์ (U2T) ลงพื้นที่มอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety &Health Administration : SHA ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ ร้านอาหาร ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัย ซึ่งสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ผ่านการรับรอง จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน Loco Cafa, ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ ป่าเห็ว, ร้าน Homhao, ร้าน Ion Garden, ร้านลำไยเฮ้าส์, สุขถาน ณ ลำพูน, ร้านลาบแพร่, ร้านบุญทองทิพย์ และอุโมงค์ โฮมสเตย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของธุรกิจการท่องเที่ยว และบริการ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของตำบลอุโมงค์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ” เปิดเมือง เยือนถิ่น ของดีวิถีอุโมงค์ ”
โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรับนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวควบคู่กับการป้องกันโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น