พิธีน้ำสรงพระราชทาน วัดพระธาตุดอยสุเทพ

รองเจ้าคณะ ภาค 7 ประธานพิธีน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา

เมื่อ​วันที่​ 23 พฤษภาคม 2565 พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะ ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ซึ่งสำนักวิชาการ และศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในงานประเพณีสมโภชน้ำสรงพระราชทาน

เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง ครอบครัว และถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น