(มีคลิป) น่าน ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

นฝ.นศท.มทบ.38 โครงการน่านร่วมใจปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ท.ชรินทร์ สุวรรณะ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.38 นำกำลังพล นฝ.นศท.มทบ.38, ผกท.และนศท. จิตอาสาพระราชทานโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ร่วมกับคณะครู, นักเรียน, ลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร นำโดยนายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผอ.โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร, หน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ นน.4 (ท่าวังผา) และส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมโครงการน่านร่วมใจปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ถวายพ่อ “ตามแนวทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 905 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปี 65 และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน,นักเรียน,นักศึกษาวิชาทหาร รู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน ดำเนินการปลูกต้นไม้ประเภทยางนา,พะยูง และสัก จำนวน 200 ต้น พื้นที่ปลูก จำนวน 3 ไร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น