แถลงข่าวจัดงาน Lanna Expo 2022

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หวังต่อยอดสินค้าสู่ตลาดสากล สร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2022 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวม 4 จังหวัด โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน น.ส.ยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…ชีวิตเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสินค้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากลได้

ซึ่งในปีนี้งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ได้จัดงานร่วมกับงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรืองาน FTI 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับประโยชน์จากกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 100,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท

ภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าหัตถกรรม และนวัตกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) จำนวนกว่า 200 บูธ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย สินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง, สินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร, สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคบันเทิง ให้ประชาชนได้ร่วมชม อาทิ การแสดงจากศิลปินล้านนา กิจกรรมสินค้านาทีทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและกิจกรรมลุ้นรับโชคนอกจากนี้ยังจัดให้มีเวทีการจับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการขยายธุรกิจ เพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ นายวรญาณ บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่ง ทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น