รวมพลสมาชิกคน TO BE NUMBER ONE

อบจ.เชียงราย ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิกคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 14.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิกคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 และร่วมมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสรุปผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จ.เชียงราย และประกวดแดนเซอร์ไซค์ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ และนำเสนอบอร์ดนิทรรศการความรู้ TO BE NUMBER ONE ของชมรมที่เป็นตัวแทนระดับประเทศและระดับภาคเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายและชมรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานประกอบการและชุมชนในจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น