นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวแม่กำปองแน่นทุกวัน

วันที่ 16 ก.ค. 65 ที่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.ศปถ.อ.แม่ออน ได้สั่งการให้ นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิกอส. ร้อย.อส.อ.แม่ออน 24 พร้อมด้วย อบต.ห้วยแก้ว ตำรวจ สภ.แม่ออน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ชรบ. อปพร. ต.ห้วยแก้ว ดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว”หมู่บ้านแม่กำปอง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยได้ร่วมกันบริหารจัดการจราจร จุดจอดเปลี่ยนรถขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของหมู่บ้านแม่กำปอง โดยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นจำนวนจึงทำให้เกิดการจราจรติดขัดในบริเวณที่มีจุดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว จึงได้แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้บริการรถยนต์นำส่งบริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านแม่กำปอง และวัดแม่กำปอง จึงทำให้การจราจรที่ติดขัดได้คลี่คลายลงเป็นไปด้วยดี ผลการปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขการจราจรที่ติดขัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น