พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

อำเภอสูงเม่น ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดยมีพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น และเจ้าอาสวัดปงท่าข้าม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนมูลและพุทธศานิกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดดอนมูล หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น