กิจกรรมห้องสมุดประจำปี 2560

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เปิดกิจกรรมห้องสมุดประจำปี 2560 เนื่องในโอกาส ที่ห้องสมุดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดใช้บริการครบ 1 ปี ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือทมยันตี ในหัวข้อ วิวัฒนาการนักเขียน ในมุมมองของทมยันตี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ให้กับพนักงานเทศบาลที่ใช้บริการยืมหนังสือมากที่สุด 3 อันดับแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านภายในสำนักงานด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น